e-urzędy

SEKAP.png

Zapraszamy do kontaktu z Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zabrzu również przez system SEKAP