Historia

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Zabrzu powstało w 2020 jako połączenia istniejących wcześniej w naszym mieście Centrum Wsparcia Kryzowego Dzieci i Młodzieży oraz Domu Dziecka w Parku Hutniczym.

Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży działało od lat 70-tych i wtedy funkcjonowało jako Państwowy Dom Dziecka w Zabrzu. W latach 90-tych dokonano przekształcenia i funkcje wychowawcze przejęło Pogotowie Opiekuńcze. W latach 1992-1998 funkcjonowała również Szkoła Podstawowa Specjalna przy Pogotowiu Opiekuńczym, a od 1998 roku do 2003 roku – Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum przy Pogotowiu Opiekuńczym w Zabrzu. We wrześniu 2003 Pogotowie Opiekuńcze zostało przekształcone w Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży. Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum przy Pogotowiu Opiekuńczym stały się Szkołą Podstawową oraz Gimnazjum przy Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży. We wrześniu 2007 roku Szkoła Podstawowa i Gimnazjum zostały przekształcone w Zespół Szkół Specjalnych Nr 44 w Zabrzu.

W tym czasie większość naszych dzieci mieszkała i uczyła się w budynku przy Kruczkowskiego 35. Wychowawcy do dzisiaj wspominają czasy, kiedy budynek szkoły przez całą dobę tętnił życiem. Zdawaliśmy sobie jednak sprawę, że duży budynek ze stołówką i pralnią nie jest idealnym miejscem dla rozwoju dzieci. Nasi wychowankowie potrzebowali domu i dlatego zmieniliśmy formę placówki, tak aby w jak największym stopniu przypominała dom. W 2009 roku pierwsza grupa wychowanków przeniosła się do mieszkania na ulicy Ratuszowej. W sierpniu 2012 roku przestała działać szkoła i od tego czasu wszystkie nasze dzieci uczęszczają do szkół masowych zgodnych z profilem ich zainteresowań i możliwościami. Ostatnie dzieci opuściły budynek na Kruczkowskiego w grudniu 2012 roku i obchodziły święta Bożego Narodzenia w mieszkaniu przy ulicy Zwycięstwa.

Z kolei Dom Dziecka, z którym połączyliśmy się w 2020 r. tworząc Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, działał w Parku Hutniczym od września 1992, kiedy to przeniósł się z budynku na w Zabrzu Helence. Tak więc nasza historia po dwudziestu siedmiu latach zatoczyła krąg i znowu działamy razem. Warto też wspomnieć, że w 2018 budynek w parku Hutniczym przeszedł kompleksową termomodernizację.