Kontakt

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych

ul. Jordana 2 lok. 11
41-808 Zabrze
E-mail:
copow@copowzabrze.pl

Telefon: 32 272 21 02, 32 272 30 37
Fax: 32 272 21 02 wewn. 18
NIP: 6482797737

Szanowni Państwo!

W związku z tym, że od 2020 roku wszystkie Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze funkcjonujące w ramach COPOW stanową odrębne jednostki, każda z nich posiada osobny NIP i numer konta.

Wszystkie numery kont poszczególnych jednostek umieszczone są  w zakładce z danymi kontaktowymi. Jeżeli chcą Państwo wesprzeć nasze dzieci, proszę zrobić to na numer konta danej Placówki. W ten sposób pieniądze szybciej trafią do naszych wychowanków.

Dziękujemy