O nas

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zabrzu jest zespołem dziesięciu placówek opiekuńczo wychowawczych, zapewniających swoim dzieciom całodobową opiekę w chwili, kiedy rodzina biologiczna znajduje się w kryzysie. My wolimy o sobie mówić Domy dla Dzieci. Domy, bo Dom, to miejsce które ma być bezpieczną ostają. Dla dzieci, ponieważ dzieci są podmiotem i to dla nich tworzymy to miejsce.

Działamy w oparciu o Ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. We wszystkich mieszkaniach i domkach może przebywać razem aż 115 dzieci. Nasi wychowankowie mieszkają w dwóch domkach, sześciu mieszkaniach i podzielonym na dwie placówki budynku dawnego Domu Dziecka w Parku Hutniczym. Razem z wychowawcami przygotowują posiłki, odrabiają zadania domowe i wykonują dyżury. Codziennie spotykają się przy wspólnym stole, rozmawiają, dzielą się radościami i smutkami.

Przez cały czas staramy się, aby w miarę możliwości każdy z naszych podopiecznych utrzymywał kontakty ze swoją rodziną biologiczną. Rodzice i krewni mogą codziennie nas odwiedzać, a jeżeli to możliwe, wspieramy wysiłki prowadzące do powrotu dzieci do domu rodzinnego.

Część z naszych wychowanków jest już pełnoletnia, ale ciągle mieszka z nami kontynuując naukę.

Dyrektor Placówki – Marek Dziemba

Główny księgowy – Ilona Piontek

Zastępca dyrektora ds. pedagogicznych – Lucyna Skutnik
Pracownik socjalny – Agnieszka Lenkiewicz
Psycholog – Lilla Misztela

Psycholog – Aleksandra Myślińska
Pedagog – Ewa Niklewska – Hajduk
Pedagog – Teresa Niezgoda

Inspektor Ochrony Danych – Marcin Zemła
E-mail: marcin@informatics.jaworzno.pl