Kategorie
Nowości

Z ogromnym żalem żegnamy Pana Profesora Mariana Zembalę, wieloletniego Przyjaciela naszych Domów dla Dzieci.

 Możliwość kontaktu z Panem Profesorem była dla nas ogromny wyróżnieniem, niosła ze sobą ogrom zrozumienia i wsparcia dla potrzeb naszych wychowanków.

Mieliśmy stałą pewność, że w razie potrzeby zawsze możemy zwrócić się o pomoc do Pana Profesora, który przez lata stał się dla nas niezawodnym Oparciem.

Składamy serdeczne podziękowania Rodzinie Pana Profesora, której wolą było, zamiast kwiatów podczas pogrzebu, przekazywanie datków na rzecz naszych podopiecznych. Jesteśmy wzruszeni pamięcią o nas w trudnych dla Państwa chwilach.